МИКЦ

 

logo_mms                      

 

                      Договор №25-00-39/16.12.2016г.

Формуляр: НПМ-059-П1-Зона22016

Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ стартира проект „Младежко информационно – консултантски център  Къщата на Архитекта“

Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед,   представя дейностите и екипа по проект „Младежко информационно – консултантски център Къщата на Архитекта“, финансиран по Подпрограма 1 „Развитие на мрежа от младежко информационно-консултантски центрове“ /МИКЦ/ към Национална програма за младежта, при Министерството на младежта и спорта. Проектът  е част от  36-те  центрове в цялата страна.

Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ е част от Мрежата младежко–информационно консултантски центрове в България от 2012 до 2015 година. В посочения период Къщата на Архитекта, паметник на културата, е основното място в което се провеждат  заложените проектни дейности.

Община Стара Загора  е партньор по проекта чрез подпомагане младежките дейности и партниране в годишни обществени събития, инициирани от Сдружението, които са част от Културния календар на града.

Основните дейност включени в проект МИКЦ – Къщата на Архитекта са:

  • Информационни услуги насочени към бенефициентите, свързани с национални и международни обмени, тренинги, обучения, събития, кампании и инициативи;
  • Консултантски услуги – индивидуално консултиране, социални тренинг групи;
  • Тематични обучения;
  • Свободна зона – кино, музика, изложби, междукултурни вечери, приложни ателиета .

*Всички проектни дейности са безвъзмездни за подрастващи и младежи на възраст 15 – 29 години.

Екип обслужващ проекта:

  • Ръководител на проекта: Боряна Каниду;
  • Информационни услуги – Теодоси Димов;
  • Младежки работник – Велислава Христова;
  • Координатор Младежки дейности и инициативи – Даниел Николов;
  • Социално консултиране и тренинг групи – ас. Николай Жилков – социален психолог;
  • Индивидуално консултиране – Боряна Каниду – личностен психолог;

Проект „Младежко информационно-консултантски център – Къщата на Архитекта“ е с едногодишна продължителност / януари–декември 2017г. /

Дейностите стартиращи от месец февруари ще се провеждат в обновените пространства в Къщата на арх. Димов.

Ръководител проект МИКЦ – Къщата на Архитекта

За връзка:Боряна Каниду: 088 7450340, e-mail: b.kanidu@abv.bg