Арх. Христо Димов

Рицарят на сецесиона, модерния западно-европейски стил

Благодарение на неговите изключителни архитектурни умения, построените под ръководството на строителния предприемач Христо Караиванов обществени сгради променят облика на много селища в Старозагорски окръг.

            Архитект Христо Димов е роден на 22.11.1890 г. в с. Дъбово, Казанлъшка околия, Старозагорска област.

            До IV отделение (клас) учи в родното си село, прогимназия завършва в Казанлък, а гимназия – в Стара Загора. Една година е учител в с. Крива круша, Казанлъшко.

            През 1921 г. завършва Чешката дьржавна политехника в Прага. Като студент участва в три войни – Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Носител е на Кръст за храброст. След завръщането си в България се установява в Стара Загора. В периода 1921г. до 1924г. е архитект на Община Стара Загора, а след  това – архитект на частна практика. Членува в новосъздадената Инженерно-архитектурна камара.

            През 1943г. е основател и пръв преподавател в Държавната

строителна  гимназия, след това преименувана Строителен техникум.

            Проектантската дейност на арх. Димов е богата и продължава почти до края на неговия живот. Проектира много частни и обществени сгради. Проектант е на Минералните бани в с. Ягода, Овощник. Кортен, Кърджали и Джебел.

По негови проекти са построени Втора прогимназия, днес гимназия „Христо Ботев“ и затворът в Стара Загора; църквите в Ягода, Медникарово, Казанка, Богомилово;  читалищата в Енина, Дъбово, Оряхово; хотела на Старозагорските минерални бани; Ловният дом на Кортенските бани; фабрика „Кремона“ в Казанлък.

За  дългогодишната си проектантска дейност арх. Христо Димов е награден с орден „Кирил и Методий“ I степен, Орден за граждански заслуги I степен, орден „Народна република България” II степен.

            Арх. Димов е член на Балнеоложкото дружество в Прага.

            Арх. Христо Димов умира на 14.03.1983 г.

Емблематични сгради в град Стара Загора и региона, дело на Арх. Христо Димов

димов