Къщата на Архитект Димов

„Къщата на Архитект Христо Димов“

Личният дом на архитект Христо Димов от 1923г. е сграда в центъра на град Стара Загора (ул. Сава Силов 37), една от малкото останали архитектурни паметници на града отличаваща се със стил Сецесион (Модерн). От 2012 г. къщата е стопанисвана от „Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед“, където организацията провежда арт дейности и културни събития за деца, младежи и почитатели на съвременното изкуство. Някои от проведените събития са:

 • Откриване на „Ежегоден Младежки Фестивал на Изкуствата РАЗЛИЧНИЯТ ПОГЛЕД
 • Пресконференция за „ЕМФИ РАЗЛИЧНИЯТ ПОГЛЕД 2013“
 • Нощ на изкуствата 2012 и 2013 г.
 • “Over White” – изложба на дами творци
 • Културна вечер на Индия
 • Културна вечер на Русия
 • Рожден ден на Моцарт, с участието на Музиканти от НУМСИ „Христина Морфова“
 • Кино прожекции на алтернативни филми
 • „Женско Царство“ – творческа вечеринка за дами
 • Концерти на група „Инвидия“ и група „Пираня“
 • HALLOWEEN @ The Haunted House 2013
 • Доброволческо парти „Ден на благодарността“ 2013 г.
 • „КОЛЕДНО парти“ на DJ label REZONANCE 2013 и др.

Мечтата на екипа на „Различният поглед“ е къщата да бъде реставрирана и официално. В момента Сдружението е в процес на създаване на фондация на името на архитекта. Всяка помощ в дългия процес на обновяване на къщата и запазване на паметта на нейния създател

Банкова сметка за дарения:

FiBank – Първа Инвестиционна банка

BG97FINV91501215076446

За Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед

„The House of Architect Dimov“

The personal home of arch. Hristo Dimov is a building from 1923, situated in the centre of Stara Zagora (37 Sava Silov Str.) and it is one of the few examples of Secession (Modern) architecture style. Since 2012 the house is governed by The Different Vision Association of Contemporary Art and Culture. The NGO implements art activities and cultural events for children, youth and contemporary art admirers. Some of the events held there include:

 • The opening of the 5th DIFFERENT VISION Annual Youth Festival of Arts 2012
 • Press conference for the 6th DIFFERENT VISION Annual Youth Festival of Arts 2013
 • Night of Arts 2012 and 2013
 • “Over White” – exhibition of female artists
 • Alternative movie screenings with films from France, the USA, the UK, Russia, Japan, etc.
 • „Женско Царство“ – art workshop for ladies of all ages
 • Concerts of rock bands “Invidia“ and “Pirahna”
 • HALLOWEEN @ The Haunted House 2013
 • Volunteers’ party for Thanksgiving day 2013
 • „Christmas electronic party“ from DJ label REZONANCE 2013, etc.

The dream of The Different Vision team is the house to be fully reconstructed and officiallyl. Recently the Association is in the process of establishing a foundation on the name of the architect. In the long and difficult endeavor of restoration of the house and preserving the memory of it owner, we would highly appreciate any help or contributions.

Bank Account for contributions:

FiBank – First Investment Bank

BG97FINV91501215076446

Аssociation of contemporary art and culture – Different Vision