За Нас

„Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед” е създадено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирано е  на 1 юни 2009 г., като НПО извършваща дейност в  обществена полза с идеална цел. Арт организацията обединява доброволно млади ентусиазирани хора и творци в сферата на изкуството.

Съвременното изкуство е динамично като действителността, в която живеем. То е толкова глобално, че обобщава всичко в една система от цветове, форми, звуци и идеи.

Изкуството е магия, под чието влияние попаднеш ли, оставаш омагьосан завинаги.  В този смисъл идеята на “ССИК-Различният поглед” е да се опита да даде живот на възможен макар и утопичен вариант на едно арт пространство, което да бъде различно, където нещата да се случват, дори и при липсата на средства, дори при липсата на целенасочена културна политика в подкрепа на съвременното изкуство у нас.

Желанието ни е да се създадем едно неформално пространство за комуникация, което да стимулира обмен на творчески опит и идеи, както и свободен достъп на публиката или просто забавно и същевременно съвместно прекарване на свободното време.

Мисията  на арт организацията е чрез съвременното изкуство и култура, и  с  един по-различен  поглед да провокира в  израстващото поколение и във всички млади, талантливи и будни хора желанието да търсят и опознават себе си, да  мечтаят, да творят, да бъдат смели и идейни, и по този начин  да изграждат  в себе си и потребност и необходимост от културен и ценностен начин за възприятие на живота.

„Изкуството открива своето съвършенство вътре в себе си, а не извън себе си. То не бива да се мери според никакви външни мерки за подобие.То е воал,а не огледало. В него има цветя, които не растат в гората, невиждани в леса птици.То създава и разрушава много светове и може да изтегли луната от небесата с алена връвчица. Неговите форми са по-реални от живият човек, негови са великите архетипове,чиито недовършени копия са съществуващите неща. В неговите очи природата няма закони, нито единство.” 
Оскар Уайлд